Rovnátka Přerov

Pokud si zvolíte absolvovat léčbu v naší ordinaci, dovolte mi Vás informativně seznámit s průběhem ortodontické léčby. Ortodontická léčba je zpravidla dlouhodobá a probíhá v několika fázích.

Na první návštěvu – konzultaci, která má informativní charakter, můžete přijít s doporučením od zubního lékaře, ale i bez něj. Během ní se dozvíte něco o své vadě, o její prognóze, možnostech léčby, o typech aparátů apod.

K podrobnějšímu posouzení je ale potřeba důkladné vyšetření, zhotovení rentgenových snímků a otisků zubů, které se pořizují druhou návštěvu. Z analýzy těchto údajů se vytvoří plán léčby, se kterým Vás další návštěvu seznámíme.

Při seznámení s plánem léčby se dozvíte podrobné informace o terapii. Často se stává, že možností korekce vady je několik. Pacient si pak sám musí zvolit variantu, která mu nejvíce vyhovuje. Někdy je nutné vytáhnout některé zuby. Mezery po vytažených zubech slouží k vyrovnání stěsnání nebo k úpravě mezičelistního vztahu např. předkusu. Tyto mezery se ortodontickou léčbou zcela zavřou, takže laik ani nepozná, že nějaké zuby chybí. Součástí plánu bývá i protetické nebo chirurgické ošetření.

Další fází je již vlastní aktivní léčba. Ať už se jedná o snímací nebo pevný ortodontický aparát, je léčba vždy časově náročná a vyžaduje spolupráci pacienta. Při léčbě pomocí fixního aparátu je potřeba dbát na zvýšenou hygienu, aby nedošlo k trvalému poškození skloviny (zubní kaz) nebo zánětu dásní. Prakticky to znamená čistit zuby po každém jídle. Je vhodné si pořídit speciální zubní kartáček na čištění rovnátka a další doporučené pomůcky na odstranění zubního povlaku. Doporučujeme též používání zubních past a ústních vod s fluorem. Při léčbě pomocí snímacích aparátů je nutné dodržovat doporučený čas nošení, jinak je rovnátko neúčinné a léčba se zbytečně prodlužuje. Během této aktivní fáze, která trvá přibližně 1,5 – 2 roky (závisí na typu vady), pacienti dochází na kontroly v intervalu asi 4-6 týdnů. Po dosažení požadovaného výsledku léčby se fixní aparát sundává. Při léčbě snímacím aparátem se po dosažení výsledku rovnátko postupně vysazuje.

Tím aktivní fáze léčby přechází ve fázi stabilizační (retenční), kdy se snažíme udržet dosažený výsledek léčby. Po sejmutí fixního aparátu k tomu slouží jednoduché snímací aparáty tzv. retenční desky nebo průhledné foliové dlahy, které pacienti nosí zpočátku intenzivně a postupně je vysazují. Mimo to pro posílení stability často používáme drátěné dlahy, které se nalepí na zadní plošky řezáků. Tyto dlahy pacientům nevadí ani při jídle ani při mluvení a nejsou zepředu vidět. U snímacích rovnátek jako retenční aparát slouží to rovnátko, které pacient nosil během aktivní fáze léčby. Retenční část léčby je stejně důležitá jako aktivní a trvá v závislosti na typu vady minimálně 3 roky. Během této doby se na kontroly dochází jednou za 2-3 měsíce. V případě, že pacient nenosí retenční desky, hrozí mu nebezpečí vrácení vady, které je největší v období bezprostředně po sejmutí aparátu.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů čtěte zde: informace_o_zpracovani os. udaju pacient