Rovnátka Přerov


Léčba pacienta s obráceným skusem

Před léčbou

Po léčbě


Léčba pacienta s anomálním prořezáváním horního špičáku (ektopie)

Před léčbou

Po léčbě


Léčba pacienta se zákusem dolních špičáků

Před léčbou

Po léčbě


Léčba pacienta s hranovým skusem a zákusem horních malých řezáků

Před léčbou

Po léčbě


Léčba pacientů se stěsnáním v dolním zubním oblouku pomocí lingválního aparátu

Před léčbou (pacient 1)

Léčba (pacient 1)

Po léčbě – trvání 3 měsíce (pacient 1)

Před léčbou (pacient 2)

Léčba (pacient 2)

Po léčbě – trvání 6 měsíců (pacient 2)